Kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling avses återkommande nedvärderande eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Detta är en lathund för hur en kan hantera mobbning, utfrysning och trakasserier.

Notera att arbetssättet i foldern är aktuellt och tillämpas i arbetet - men föreskriften som ligger till grund för arbetet har uppdaterats och heter numera AFS 2015:4 organisatorisk och social arbetsmiljö.

 

Kränkande särbehandling