Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande (Ds 2019:25)

2020-01-17. Förslaget innebär att statliga bolag ska omfattas av samma krav på kollektivavtalsenliga villkor när de upphandlar över tröskelgränsen som idag gäller för statliga myndigheter. Förbundet tillstyrker förslaget med tillägget att kravet bör gälla för alla upphandlingar, inte de som bara överstiger tröskelvärdet.

Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande (Ds 2019:25)