Kunskap minskar risk för tomt arbete

Sociologen Roland Paulsen har intervjuat ett fyrtiotal personer som ägnar halva arbetstiden åt annat än att jobba.

Roland Paulsen visar i sin doktorsavhandling i sociologi vid Uppsala universitet att vissa anställda låter bli att jobba av egoistiska skäl, för att de upplever att jobbet inte angår dem, eller för att arbetsuppgifterna känns meningslösa. Andra maskar för att hämnas på företaget eller chefen eller av rent ideologiska skäl, som att de inte vill bidra till ett samhällssystem de känner sig utnyttjade av.

Men studien visar också att tomt arbete kan uppkomma mot den anställdes vilja. Det kan börja med att man får längre tid på sig för att utföra en viss arbetsuppgift än vad som egentligen behövs, något som med tiden upplevs som alltmer tråkigt. Den anställde drabbas av ”boreout”.

En viktig förutsättning för att långa perioder av tomt arbete ska uppstå är att utomstående, till exempel chefer och kollegor, har svårt att förstå vad arbetet består i. När en anställd har ett sådant kunskapsövertag kan hon eller han själv skapa utrymme för tomt arbete, men detta kan alltså också uppkomma utan att den anställde är särskilt aktiv.