Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd, SOU 2023:25

2023-09-11

I betänkandet föreslås att det ska införas ett krav på kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Kunskaperna föreslås visas genom ett godkänt prov för permanent uppehållstillstånd. Det ska tas fram ett särskilt kunskapsprov som består av två delprov; ett som avser det svenska språket och ett som avser det svenska samhället. Kunskapskravet föreslås träda i kraft den 1 juli 2027 och regleras i utlänningslagen (2005:716) och i utlänningsförordningen (2006:97).

Akademikerförbundet SSR svarar på remissen eftersom den påverkar svensk migrationspolitik, etablering för utlandsfödda samt kompetensförsörjningen på svensk arbetsmarknad generellt.

Akademikerförbundet SSR avstyrker förslagen i sin helhet.

Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd, SOU 2023:25