Långtidsutredningen 2019

2020-06-25. Betänkandet analyserar vad som förklarar de ökade inkomstskillnaderna i Sverige sedan början av 80-talet och på vilket sätt de kan påverka ekonomins funktionssätt. Förbundet instämmer i de flesta analyser och resonemang och fokuserar i remissvaret på utvecklingen av psykisk ohälsa bland socioekonomiskt utsatta grupper, samt ojämlikhetens koppling till urholkade ersättnings- och försäkringssystem exemplifierat av ekonomiskt bistånd och a-kassa. Den ökade ekonomiska ojämlikheten är kopplad till politiska val.

Långtidsutredningen 2019