Mall för kompetenskarta

Kompetenskartan är ett verktyg som valberedningar kan använda för att kartlägga vilka kompetenser som behövs i styrelsearbetet och matcha dem mot kompetensprofilerna som finns hos medlemmarna i föreningen. Den hjälper till att få en allsidig kompetensmix i styrelsen.

Mall för kompetenskarta