Mall för valberedningsrapport

Detta bör ni som sitter i valberedningen tänka på när ni ska redovisa för årsmötet hur ni arbetat under året som gått och hur ni resonerat för att komma fram till era förslag på kandidater till styrelsevalet.

Mall för valberedningsrapport