Malltal "Stoppa angiverilagen" Fritt att använda

Talet hölls bland annat i Stockholm 10 sept. Kan användas fritt runt om i landet.

Malltal "Stoppa angiverilagen" Fritt att använda