Män som mår dåligt får mer stöd än kvinnor från sina arbetsgivare

Trots att fler kvinnor än män drabbas av psykisk ohälsa, är fler män än kvinnor nöjda med det stöd de får från arbetsgivaren. Det visar en undersökning från den nationella kampanjen Hjärnkoll, som drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa.

Undersökningen bygger på intervjuer med 1 000 tjänstemän. 37 procent av männen tyckte stödet fungerade bra när de drabbades av psykisk ohälsa. Motsvarande siffra för kvinnorna var 27 procent.

Läs mer på Tidningen Arbetslivs hemsida.