Matlåda, med eller utan samtal?

Matlåda, med eller utan samtal? Om hur villkoren för biståndhandläggare och omsorgspersonal påverkar kvaliteten i äldreomsorgen

Matlåda, med eller utan samtal?