Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47-48)

2018-10-22

- tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47) - En lärande tillsyn - statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg (2018:48)

Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47-48)