Meddelarskydd för privatanställda

Även vissa privatanställda ska få meddelarskydd, det vill säga rätt att anonymt lämna ut information till media i publiceringssyfte utan att arbetsgivaren efterforskar vem som lämnat informationen. Det föreslog en ny utredning förra veckan.

Utredningen, Stärkt meddelarskydd för privatanställda (SOU 2013:79), föreslår att en ny lag införs för att reglera meddelarskyddet i förhållande till privata arbetsgivare inom vård, skola och omsorg. Verksamheter inom dessa områden som helt saknar offentlig finansiering ska däremot inte omfattas av lagen.

Offentligt anställda kan i publiceringssyfte lämna ut information till media, utan att myndigheter och kommuner får efterforska vem som lämnat informationen och utan att de får vidta åtgärder som är negativa för uppgiftslämnaren. Privatanställda har hittills inte omfattats av meddelarskyddet i förhållande till sina arbetsgivare. I och med att allt fler offentligt finansierade verksamheter drivs i privat regi har behovet av meddelarskydd för privatanställda aktualiserats.

Utredningen visar att det är inom vård, skola och omsorg som behovet av stärkt meddelarskydd är störst. Enligt utredningens förslag ska alla som är verksamma inom kärnverksamheten, oavsett anställningsform, omfattas av lagen. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2015.