Mod att Leda

Genom denna tvärprofessionella chefskonferens får du möjlighet att utveckla dig i din chefsroll, utbyta erfarenheter och nätverka med chefskollegor. Inspireras och motiveras av erfarna och spännande medverkanden i en vacker miljö.

Mats Tyrstrup, ekonomie doktor och forskare vid Center for Advanced Studies in Leadership (CASL) vid Handelshögskolan i Stockholm.

Jonna Jakobsson, Skaparladan AB, är fd organisationskonsult, konstnär och författare samt medarbetare på Chefstidningen.

Göran Arrius, Sacos ordförande, om fackets stöd i din chefsroll. Chefer är ett fokusområde för Saco. Ungefär 140 000 av Sacoförbundens medlemmar är chefer på olika nivåer (1/3 av yrkesverksamma medlemmar).

Mia von Knorring, leg psykolog , medicine doktor, Karolinska Institutet. Disputerade 2012 på avhandlingen ”The manager role in relation to the medical profession” vid Karolinska Institutet.

Läs hela programmet här (pdf): Inbjudan - Chefskonferens - Mod att leda