Möjlighet till delpension

Det kommunala pensionsavtal (KAP-KL) ger möjlighet för en arbetstagare och en arbetsgivare att träffa enskild överenskommelse om partiell särskild avtalspension, som är detsamma som delpension. Att få en delpension beviljad är ingen rättighet, men alla har möjlighet att ansöka och förhandla om delpension. I de här dokumenten kan du läsa mer om vad som gäller för delpension. Det finns även en möjlighet till delpension i pensionsavtalet AKAP-KL.

Möjlighet till delpension