Möten Makt Motivation

- Leda, chefa, coacha via kommunikation
- Maktens filosofi utifrån chefens perspektiv
- Toppmotivation i förändringsarbete

Varför?
- Utveckla dig i chefsrollen.
- Erfarna och spännande föreläsare.
- Tvärprofessionellt.
- Tillfälle för kontakt- och nätverksskapande.
- Inspirerande och vacker miljö.

Tid:
Torsdagen den 25 november kl 10.00 till fredagen den 26 november 2010 ca kl 14.00.

Målgrupp:
Medlemmar i ledar-/chefsbefattning.

Plats:
Grand Hotell i Saltsjöbaden utanför Stockholm.

Anmälan: Anmälan (som är bindande) sker senast den 20 oktober 2010 via detta anmälningsformulär

Arrangörer: Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Dietisternas Riksförbund, Sveriges Psykoloförbund och Svenska Logopedförbundet.