Mötesplats Saco: Vem har potential?

Vem har potential?

– Om kvinnors förhoppningar och mäns förväntan på karrär

Sophie Linghag är ek dr vid KTH, verksam som forskare och lärare i Fosforgruppen vid avdelningen Genus, organisation och ledning. Hon disputerade år 2009 på avhandlingen Från medarbetare till chef – kön och makt i chefsförsörjning och karriär. Hon är medförfattare till flera böcker, bland annat Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön och Motstånd & Fantasi, Historien om F, Studentlitteratur.

Sophies forskning visar hur rutiner i chefsförsörjning, det vill säga metoder för identifierig, utveckling och värdering av chefer, spelar roll. Chefskap framställs som könsneutralt och något som kvinnor och män är lika dugliga till. Samtidigt visar praktiken att majoriteten av chefer består av män. En individualiserad och könsneutral förståelse av arbetssituationen, karriär och chefskap fungerar som täckmantel för könssegregeringens strukturella karaktär. I arbete med förändring krävs medvetenhet om hur kön är integrerat i det dagliga arbetet, i chefsförsörjning och karriär, samt hur dessa praktiker reflekterar och påverkar varandra. Förändring kräver större medvetenhet och en ny praktik.

Frukostsmörgås serveras från kl 08.00.

Anmälan via denna länk senast 14 oktober 2010.

Mötesplats Saco är Sacokansliets regelbundet återkommande frukostmöten med aktuella föredragshållare.