Nationell handlingsplan för sociala barn- och ungdomsvården

Akademikerförbundet SSR krävde i juni 2014 en Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården med en rad konkreta krav för att vända den negativa trenden inom socialtjänsten med ökad personalomsättning och växande arbetsbelastning.

Kraven och det fortsatta arbetet med handlingsplanen framgår av bifogade rapport.

Nationell handlingsplan för sociala barn- och ungdomsvården