Nätverk kan ge nyanställd högre lön

Nyanställda som kommit in på arbetsplatsen tack vare kontakter har större möjligheter att få lön efter annat än formella meriter.

När arbetsgivare sätter lön för nyanställda värderar de formella meriter. Ju längre en person varit anställd, desto mer kopplas lönen till andra förmågor. Nyanställda som kommit in på arbetsplatsen tack vare kontakter, har också större möjligheter att få lön efter annat än formella meriter. Det visar en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Anställdas löner påverkas av vilken information arbetsgivarna har tillgång till. När en person är helt ny både på arbetsmarkanden och för arbetsgivaren läggs stor vikt vid formella meriter som utbildning. I takt med anställningstid tenderar de formella meriterna bli allt mindre viktiga. I stället står andra, mer svårupptäckta, färdigheter i centrum för lönesättningen.

Om den nyanställda redan känner någon på arbetsplatsen har den formella utbildningen mindre betydelse för lönesättningen, även om personen är ny på arbetsmarknaden. Nätverk, liksom arbetslivserfarenhet, tycks alltså ge arbetsgivare möjlighet att bättre värdera andra förmågor än formell utbildning.