Novus skolkuratorer Norrland 2019

Kartläggning skolkuratorer 2019, Norrland.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Syftet med undersökningen är att undersöka skolkuratorers inställning till sitt arbete och hur det skiljer sig mellan åren. Undersökningen har tidigare gjorts år 2012, 2015, 2017 och nu 2019.

Norrland, i detta fall, definieras av länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Novus skolkuratorer Norrland 2019