Ny bok om samarbetet mellan politik och profession

Idag presenterar Akademikerförbundet SSR:s och Svensk Chefsförenings chefsstrateg Hanna Broberg sin bok Samarbetskontraktet. Politiskt styrda organisationer innebär särskilda utmaningar. Hanna Broberg ger i sin bok verktyg för hur förtroendevalda och chefer kan bygga upp ett strukturerat samarbete och skapa tillit och dialog.

- Samarbetet och förtroendet mellan chef och politiker måste fungera oavsett personkemi och därför är det viktigt med ett strukturerat samarbete med en aktiv dialog där man successivt klargör rollfördelningen och bygger tillit, säger Hanna Broberg.

Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening anser att det behövs en tydligare roll för professionen och en reglering i kommunallagen som ger cheferna mandat och bättre förutsättningar i sitt komplexa uppdrag. Den kommunallagsutredning som pågår behöver komma med förslag om professionens roll, krav på årliga instruktioner och ett regelverk för rollfördelning och samarbete.

- Forskningen visar att nu efter valet kommer chefsavgångarna i kommuner och landsting att öka till följd av bristande förtroende och oklar rollfördelning mellan chefer och politiker. Uppdragen handlar allt mer om förändringar och knappa resurser.

- Utmaningarna är stora, men mandaten är små. Arbetet i välfärden är komplext och leds av högt utbildade medarbetare, men mål och resurser beslutas av lekmän, säger Hanna Broberg.

Samarbetskontraktet handlar om rollfördelningen i politiskt styrda organisationer, såväl offentliga som idéburna organisationer.

I boken finns både en analys av utmaningar och trender som påverkar rollerna, beskrivning av ordförande- respektive chefsrollen samt verktyg för dialog för att ordförande och chef ska lära känna varandra, förstå varandras utmaningar och förutsättningar och för att bygga upp ett strukturerat samarbete och tydliggöra rollerna.

Boken ges ut av Idealistas förlag.

Hanna Broberg, chefsstrateg, 08-617 44 90, 0708-29 44 90 hanna.broberg@akademssr.se

Cecilia Axelsson, pressekreterare 08-617 44 23, 070-690 44 23 cecilia.axelsson@akademssr.se

Svensk Chefsförening är föreningen för chefer inom Akademikerförbundet SSR som organiserar 64 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.