Ny som chef - Malmö

Välkommen till ett inspirationsseminarium för dig som är ny i chefsrollen, eller kanske på väg att bli chef.

Coachande kommunikation

- för öppenhet, energi & resultat!

I denna inspirerande och upplyftande dragning ges en överblick av den nya sortens kommunikation för ledare och chefer.

Att bara "prata" med varandra ger inte alltid de effekter som vi vill uppnå på jobbet. Olika sorters samtal är en disciplin som förutsätter fokus och mål och en vilja att agera öppet.

Det coachande ledarskapet förutsätter förmågan till kommunikation och att reglera spänning i processen mellan människor.

I kraftfulla kommunikationsklimat betonar man mycket hur man arbetar och kommunicerar tillsammans snarare än var och en för sig.

Att utveckla, förnya och förädla sin förmåga att kommunicera som coachande ledare och chef - gärna med hjälp av den energi som finns i motsättningar - skapar många aha-upplevelser och insikter som leder till kraft och arbetsglädje i organisationen.

Ur innehållet:

  • Det coachande förhållningssättet
  • Vilka resultat vill du ha - hur säkerställer du det?
  • Samtalsmetodik!
  • Emotionell intelligens i praktiken
  • Hur regleras spänning och konflikt mot resultat?
  • Hur utvecklas verksamheten framåt?

Åsa Lundquist Coey är processledare, föreläsare och författare som dagligen arbetar med chefer, ledare och ledningsgrupper. Åsa har en internationell coachutbildning och en mastersutbildning, M.Sc i Leadership & Organization från Springfield University, Massachusetts, USA. Hon är också grundare av Centre for Outstanding Leadership. Nu doktorerar hon i Management & Komplexitet.

Program
09.00 - 09.30 Registrering
09.30 - 10.30 Åsa Lundqvist Coey föreläser
10:30 - 10:50 Kaffe
10:50 - 12:00 Föreläsningen fortsätter
12:00 - 13:00 Lunchmingel

Saco arrangerar Inspirationsseminarium för chefer i samarbete med medlemsförbunden Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA), Jusek, Kyrkans Akdemikerförbund, Naturvetarna, Officersförbundet, SRAT, Sveriges Farmaceuter, Sveriges läkarförbund, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Veterinärförbund och Sveriges Universitetslärarförbund (SULF).

Seminariet är öppet för dig som är ny som chef eller är på väg att bli chef, under förutsättning att du är medlem i något av ovanstående Sacoförbund.

Anmäl dig i formuläret nedan. Välkommen!

Sista anmälningsdag 25 april 2014.

OBS! Pga begränsat deltagarantal är det viktigt att du meddelat återbud till inspiration@saco.se

Om du uteblir från seminariet utan att ha avanmält dig kommer du att debiteras 500:-.

Seminariet är kostnadsfritt.

Frågor besvaras av Erica Högsborn, erica.hogsborn@saco.se eller Annika Sandberg,annika.sandberg@saco.se

Anmälan gör du via länken:

http://www.saco.se/Kalendariet/2014/maj/ny-som-chef-malmo/