Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m, SOU 2024:15

2024-05-13

Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring har haft ett uppdrag som innefattar ett flertal olika frågor på arbetskrafts- och invandringsområdet. Den övergripande målsättningen har varit dels att skärpa villkoren för arbetskraftsinvandring, dels att främja invandring av högkvalificerad arbetskraft.  Förslagen föreslås träda i kraft 1 juni 2025.

Akademikerförbundet SSR svarar på denna remiss eftersom vi anser att svensk arbetsmarknads funktionssätt kan förbättras, inte bara av en aktiv utbildnings- och arbetsmarknadspolitik, utan även av en humanitär asylpolitik och en arbetskraftsinvandring baserad på efterfrågan på arbetsmarknaden. Våra svar präglas av våra medlemmars yrken samt en förståelse för den övergripande arbetsmarknadssituation Sverige befinner sig i, och kommer att befinna sig i, framöver.

Akademikerförbundet SSR avstyrker i stort sett alla förslagen, förutom det som rör förlängda blåkort, rätt för nyfödda att inte behöva lämna landet för att ansöka om uppehållstillstånd, samt kollektivavtalsbaserade lönekrav för forskare och studenter, istället för lönekrav i paritet med medianlönen i landet. 

Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m, SOU 2024:15