Ojämställda män mår också sämre

Att kvinnor i ojämställda parrelationer mår dåligt är kanske ingen överraskning. Men enligt en studie från Umeå Centrum för genusstudier drabbas även deras män av psykisk ohälsa, om än i mindre utsträckning.

– En övervägande del av männen i studien upplevde att de var fast i mönster och traditionella förväntningar på manlighet, säger forskaren Lisa Harryson till tidningen Arbetsliv.

Samtidigt sa sig några av männen vara belåtna med att slippa hushållsarbete.