Ökad trygghet för studerande som blir sjuka, SOU 2018:9

2018-06-20

Utredningen föreslår att en studerande ska kunna vara sjukskriven med studiemedel på deltid, att karenstiden för studerande utan SGI-skydd ska får förkortad karenstid från 30 till 14 dagar samt att Arbetsmiljöverket ska tydliggöra för lärosätena att de har det övergripande rehabiliteringsansvaret för högskolestuderande.

Förbundet väljer att svara på remissen eftersom den handlar om centrala frågor för högskolestuderande, deras arbetsmiljö och inkomsttrygghet under studierna.

Förbundet tillstyrker huvuddelen av förslagen, men menar att det är naturligt att tänka sig att karenstiden för högskolestuderande närmar sig den för förvärvsarbetande även om en karensdag förmodligen är för kort.

 

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka, SOU 2018:9