Öppet Sverige: Delrapport om ensamkommande barn

60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Av dem kommer bara en rännil till Europa och än färre till
Sverige. Ändå utgör 80 000 nya asylsökande varje år i Sverige en dramatisk ökning i jämförelse med tidigare. Frågan är om detta är ett undantag i historien eller ett nytt normaltillstånd.

Utgångspunkten i den här rapporten är att vi behöver systemdesigna om det svenska samhället, såväl välfärden som arbetsmarknaden, för att snarare se att den här situationen är det nya normaltillståndet.

Öppet Sverige: Delrapport om ensamkommande barn