Öppet Sverige: Regional rapport, Örebro län

I slutet av mars 2015 gjorde vi en enkät till de av våra medlemmar som jobbar i migrationsprocessen. Den här delrapporten presenterar svar och citat från de medlemmar som deltagit i Örebro län. Den är ett försök att ringa in vilka förutsättningar och problem som finns i migrationsprocessen där. 

Öppet Sverige: Regional rapport, Örebro län