Partsöverenskommelse strejkrätt 2018-05-31

Partsöverenskommelse strejkrätt 2018-05-31