Personalchefen passar bra i ledningsgruppen!

Många företag har inte personalchefen (hr-chefen) i ledeningsgruppen. Netsurvey har undersökt vad som är bättre i företag som har hr i ledningsgruppen:

Ledarskapet uppfattas högre i företag där hr sitter i ledningsgruppen jämfört med där de inte gör det. Medarbetarna har högre kännedom om företagets värderingar, de kan också i högre utsträckning identifiera sig med värderingarna och tycker att bolaget som helhet lever upp till sina värderingar.

Tydligheten kring företagets övergripande mål är högre och förmågan att implementera förändringar är högre. Energin är högre där personalchefen sitter i ledningen vilket har stark påverkan på medarbetarnas engagemang. Det finns en positiv atmosfär på arbetet, folk har roligt på jobbet och bidrar i högre utsträckning med nya idéer och lösningar.

Källa:
SvD /Näringsliv / Karriär - Ylva Edenhall