PM - Åtgärder för ett längre arbetsliv

Vi har i detta PM redogjort för många faktorer som påverkar hur vi kan få ett längre arbetsliv och inte minst ett senare arbetslivsutträde.

Varje rubrik avslutas med två punkter där vi redovisar vad staten kan göra och vad vi som parter/fackförbund kan göras. I denna sammanfattning listar vi dessa separat. Det tydliggör vilka aktörer som har vilket ansvar enligt vårt sätt att se det.

Detta PM är å inget sätt heltäckande utan försöker framförallt synliggöra vilka system vi måste förhålla oss till för att närma oss målet med en senare pensionsålder, och att många aktörer måste vilja det samtidigt och agera samtidigt.

PM - Åtgärder för ett längre arbetsliv