Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

2019-06-27

Akademikerförbundet SSR har genom Saco beretts möjlighet att besvara remissen från Utrikesdepartementet Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet. 

Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet