Positivt med privata saker på jobbet

Alla gör det i någon form, särskilt chefer. Det kan vara statusuppdateringar på Facebook, utskrifter av recept eller privata bankärenden.

Lars Ivarsson och Patrik Larsson vid Karlstads universitet har forskat om vilken typ av privata sysslor människor gör under sin arbetstid. De har intervjuat anställda inom bland annat industri, vård, dataföretag och socialtjänst och kan konstatera att alla utför någon form av privata sysslor på arbetstid.

Akademiker på kontor svarar på privata mejl eller använder kopiatorn, medan man inom processindustrin lagar privata saker som gått sönder eller tittar på tv. Personer i chefsposition tenderar att ägna mer tid åt privata angelägenheter än vad deras medarbetare gör.

Forskarna har även intervjuat chefer och kan konstatera att det finns en osäkerhet kring vad som borde vara tillåtet och inte. Många arbetsplatser har en outtalad överenskommelse om att så länge de privata sysslorna inte går överstyr så säger chefen inget om det.

Enligt forskarna i Karlstad kan arbetsgivaren tjäna på att vara tillåtande. De anställda blir mer lojala och ger mer tillbaka till arbetsgivaren när de har frihet och förtroende att göra privata saker på arbetstid. Det kan handla om att i gengäld jobba över när det är mycket att göra eller att vara tillgänglig på telefon när man är hemma med sjuka barn.

– Allt fler medarbetare har ett lite gränslöst förhållande mellan arbete och privat, de tar in sina olika nätverk och erfarenheter, och tycker sig bjuda tillbaka, säger Akademikerförbundet SSRs chefsstrateg Hanna Broberg.