Praktiska lösningar på problem kopplade till det ökade mottagandet av ensamkommande barn