Presentationsmaterial: Nordiskt ledarskap möter världen

Föreläsare Pernille Hippe Bruns presentationsmaterial från föreläsningen Nordiskt ledarskap möter världen. 

Presentationsmaterial: Nordiskt ledarskap möter världen