Promemorian Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön

2020-03-31

En ny förordning föreslås om ersättning för karensavdrag, sjukpenning, karens och arbetsgivarens rätt till ersättning för sjuklönekostnader. Det föreslås även att skyldigheten att lämna läkarintyg gäller först dag 14 samt att myndigheter i större utsträckning ska kunna automatisera information mellan sig. Förslagen läggs med anledning av den rådande Covid-19-pandemin.

Akademikerförbundet SSR svarar på frågan då det rör förutsättningarna för ett fungerande samhälle under en allvarlig pandemi, samt myndigheter som tex Försäkringskassan där vi har många medlemmar.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslagen i sin helhet.

 

 

Promemorian Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön