Rapport: Biståndshandläggare inom äldreomsorgen 2020

Syftet med undersökningen att genomföra en kartläggning gällande arbetssituationen för biståndshandläggare inom äldreomsorgen. 

Denna undersökning är delvis en upprepande undersökning, genomförd 2015 och 2013. På frågor som ställts tidigare år redovisas även tidigare års resultat.

Rapport: Biståndshandläggare inom äldreomsorgen 2020