Rapport: Kartläggning av skolkuratorer 2021

Rapport från 2021-04-14 om skolkuratorers arbetssituation. 

Rapport: Kartläggning av skolkuratorer 2021