Rapport: Kartläggning Socialsekreterare 2019

Rapport om socialsekreterares inställning till sitt arbete. Genomförd 2019-10-15. 

Rapport: Kartläggning Socialsekreterare 2019