Rapport: Kompetens kostar

Kompetens kostar – Ett program för att säkra framtidens välfärd

Denna rapport visar studerar den övergripande lönestrukturen inom offentlig sektor och jämför förbundets yrkesgrupper med några referensyrken utifrån svårighetsgrad. Den undersöker hur personalrörligheten har förändrats de senaste tio åren – och varför. Och visar slutligen hur vi kan förändra situationen. 

 

Rapport: Kompetens kostar