Rapport: Novusundersökning med socialsekreterare i Uppsala och Gävleborg 2020

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Syftet med undersökningen är att undersöka
hur socialsekreterare i Uppsala och Gävleborg upplever sitt arbete i relation till arbetssituation, lagens intentioner och hot och våld. 

Antal intervjuer: 2473 stycken. 

Rapport: Novusundersökning med socialsekreterare i Uppsala och Gävleborg 2020