Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 17

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 17