Reflektioner runt trepartssamtal om nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Rapport 2015-06-15

Reflektioner runt trepartssamtal om nyanländas etablering på arbetsmarknaden