Reflektioner runt trepartssamtal om sjukskrivningar

Rapport, 2015-05-22.

Det finns en mycket samstämmig bild av hur sjukskrivningarna ser ut och förändras. Vi ser hur kvinnors sjukskrivningar ökar och vi ser att diagnoser finns inom fältet psykisk ohälsa ökar för både män och kvinnor men överrepresenterat hos kvinnor.

Reflektioner runt trepartssamtal om sjukskrivningar