”Rekrytering - personkemi och kroppspråk”

Föreläsaren Ingrid Tollgerdt-Andersson är författare och filosofie doktor. Hon disputerade med en avhandling om olika företags framgång och skillnader vad gäller attityder, värderingar och krav på ledarskap.

Hon har varit verksam på Handelshögskolan i Stockholm och därefter på Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, men arbetar numera med uppdragsforskning och konsultverksamhet inom det egna företaget och har haft flera projekt och utvecklingsprogram för chefer.

Ingrid Tollgerdt Andersson har gjort en ny och uppdaterad skrift om Chefer och ledarskap, en spaning om framtidens ledarskap och utmaningar. Du får ett ex av den skriften på chefsminglet!

Tid: Fredag 30 januari kl 14.00 – 16.30

Plats: First Hotel, Örebro

Anmälan: Skickas senast den 23 januari till julia.walbrink@akademssr.se

Ange namn på deltagare och e-postadress. Eftersom vi bjuder på dryck och tilltugg så är anmälan bindande. Anmälda som uteblir debiteras 200 kronor.

Som medlem i Svensk Chefsförening har du möjlighet att ta med en gäst be om en gästvaucher vid anmälan.

Varmt välkomna!

Svensk Chefsförening
www.svenskchefsforening.se

Insight Consulting
www.insightcon.se