Så hjälper du dina medarbetare att få ihop livspusslet

Som chef spelar du en viktig roll i att hjälpa dina medarbetare att få ihop livspusslet, att minska konflikterna mellan privat- och arbetsliv. Men för att lyckas behöver du förstå hur deras behov samspelar med faktorer i omvärlden. Stressforskare vid Stockholms universitet startar nu en studie, som bland annat omfattar chefer inom kommuner och landsting, för att gå till botten med hur man skapar balans i tillvaron.

– Upplevelsen av balans eller obalans handlar inte bara om individen eller enskilda lagar, utan det är ett komplicerat samspel där samhälle, arbetsplatser och individer påverkar varandra, säger en av stressforskarna Martin Hyde till webbmagasinet suntliv.nu.

Studiens resultat publiceras som artiklar i olika vetenskapliga tidskrifter. Du kan följa forskningen på Stressforskningsinstitutets hemsida och få goda råd om hur du kan hjälpa dina medarbetare att få ihop livspusslet.