Så svarar socialsekreterarna om sina möjligheter att arbeta förebyggande

Så svarar socialsekreterarna om sina möjligheter att arbeta förebyggande