Samarbete och rollfördelning

Bilder från föreläsningen Samarbete och rollfördelning 17 januari 2024.

Samarbete och rollfördelning