Samspel för hälsa

2019-04-17

Utredningens uppdrag har handlat om att undersöka former för finansiellt samspel mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården som stöder en sådan process. Utredningen föreslår att en ny form av finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring ska införas och utformas som ett årligt statsbidrag till landsting med syfte att stimulera landstingens arbete med frågor relaterade till sjukskrivning.

Akademikerförbundet SSR har svarat på remissen utifrån att vi har många medlemmar som berörs av en eventuell finansiell samordning inom både regionernas hälso- och sjukvård, företagshälsorna och Försäkringskassan. Förbundet tillstyrker utredningens förslag men lyfter behov av att öka tillgången till psykoterapi för att sänka sjukfrånvaron för psykisk ohälsa och behovet att även involvera arbetsgivarna i den finansiella samordningen. Partsmodellen är ett kraftfullt redskap för att främja en god arbetsmiljö och motverka ohälsa.

Samspel för hälsa