Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

2020-03-20. Regeringen, Liberalerna och Centerpartiet föreslår att i vissa angivna kommuner ska en skattelättnad à 1675 kronor per år ges till alla individer. Förbundet avslår förslaget  mot bakgrund av godtycklighet och bristande träffsäkerhet, att det inte kommer nå upp till den egna promemorians uppsatta mål om exempelvis klimatpåverkan, samt för att offentliga investeringar är att prioritera framför privat konsumtion i den rådande situationen i kommunerna.

Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)