Skolkuratorer Novus 2019

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Syftet med undersökningen är att undersöka
skolkuratorers inställning till sitt arbete och hur det skiljer sig mellan åren.

Undersökningsperiod 9-29 januari 2019. 922 intervjuer.

Skolkuratorer Novus 2019