Skolverkets revidering av kurs- och ämnesplaner

2019-10-25. Centralt innehåll som berör ”Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor” utgår i Skolverkets förslaget till förändring av grundskolans kursplan för samhällskunskap, vilket vi starkt avstyrker. 

Skolverkets revidering av kurs- och ämnesplaner